این قوانین و مقررات در تاریخ 1397/08/01 در وب سایت مندرج شده و از تاریخ اعلام شده به بعد تمامی کاربران و مشترکین موظف به رعایت آن خواهند بود . لذا قبول همکاری با این مجموعه به منزله قبول این قوانین میباشد .

 

ماده 1 ) عدم کپی برداری از مطالب وب سایت های دیگر در وب سایت طراحی شده توسط مشترک

ماده 2 ) معرفی نماینده مربوطه جهت آموزش مدیریت وب سایت

ماده 3 ) پرداخت به موقعه پیش پرداخت و تسویه نهایی در صورت تاییدیه نهایی

ماده 4 ) قبول امضاء مجموعه آی وب سایت در انتهای وب سایت ( در صورت حذف لایسنس وب سایت باطل شده و عواقب آن با مشتری خواهد بود )

ماده 5 ) تمدید سالیانه هاست ، دامنه و پشتیبانی وب سایت

ماده 6 ) راه اندازای وب سایت گاها از قالب های آماده مجموعه آی وب سایت یا سایر همکاران میباشد ، در صورت طراحی اختصاصی به این گونه نخواهد بود

ماده 7 ) تمامی پرداخت ها و سفارشات از طریق سایت انجام میشود و قرار داد کتبی به آدرس مربوطه ارسال میشود . در صورت اشتباه بودن آدرس مسئولیت آن با کاربر خواهد بود .

ماده 8 ) تمامی اطلاعات ارسال شده توسط کاربر احراز هویت شده و در صورت عدم تطبیق هزینه پرداختی ایشان بازگشت داده نخواهد شد .

ماده 9 ) پس از منعقد شدن قرار داد و شروع همکاری به هیچ عنوان امکان عودت هزینه وجود ندارد

ماده 10 ) با انتخاب وب سایت های موجود در صفحه دمو ها عینا برای مشترک نصب شده و وظیفه تغییر اطلاعات در وب سایت به عهده مشتری خواهد بود